„Én (az eskütevő neve) esküszöm, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom. Ügyvédi hivatásom gyakorlása során szakmai kötelességeimet lelkiismeretesen és a legjobb tudásom szerint, ügyfelem érdekében eljárva teljesítem és az ennek során tudomásomra jutott titkot megőrzöm. (Az eskütevő meggyőződése szerint.) Isten engem úgy segéljen!”

A Paksi és Kiss Ügyvédi Iroda bemutatása

A Paksi és Kiss Ügyvédi Iroda 2010. november 24. napjától szerepel a Budapesti Ügyvédi Kamara irodai nyilvántartásában 3492. nyilvántartási számon.

Ügyvédi irodánk tulajdonosa, Paksi Gábor bejegyzett felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, lajstromszáma: 00062.

Ügyvédi irodánk a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet rendeletben foglalt követelményeknek teljes mértékben megfelel.

Paksi Gábor elnökségi tag és a zöld közbeszerzési munkacsoport vezetője a Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetségében.

Paksi Gábor a Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége (T.M.SZ.) FIDIC TFDL 1. szintjének FIDIC döntnöke.

Ügyvédi irodánk csatlakozott a Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Etikai Kódexéhez, melyben a szervezetre nézve kötelezőnek ismeri el az Etikai Kódex iránymutatásait.

A  Paksi és Kiss Ügyvédi Iroda az MI Koalíció tagja.

Paksi Gábor környezetvédelmi szakjogász és társasági szakjogászKiss Melinda közbeszerzési szakjogász.

Kiss Melinda 2016-ban szerzett jogi diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán summa cum laude minősítéssel.

Melinda a 2014-es tanulmányi év őszi szemeszterében Erasmus ösztöndíjasként tanulmányokat folytatott a finnországi University of Helsinki jogtudományi karán, ahol nemzetközi jogot, európai uniós jogot, illetve európai uniós fogyasztóvédelmi jogot tanult. Jogi egyetemi évei alatt egy évig a Polgári Jogi Tanszék demonstrátora volt.

Melinda a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Állam- és Jogtudományi Deák Ferenc Jogi Továbbképző Intézetének közbeszerzési szakjogász képzését 2019-ben végezte el.

Irodánknál Melinda elsősorban a közbeszerzési jog, versenyjog, a polgári jog és a polgári perjog területén kívánja kamatoztatni és elmélyíteni a tudását.

Melinda a Budapesti Ügyvédi Kamara ügyvédjelölti tagozatának tagja. Munkanyelve a magyar mellett az angol.

Ügyvédi irodánk rendelkezik Honvédelmi Minisztérium Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal Hazai Kodifikációs Cégadatbázisában NATO Kereskedelmi és Kormányzati Cég Kóddal.

Ügyvédi irodánk rendelkezik minősített elektronikus aláírással.

Ügyvédi irodánk, így az ügyvédi iroda tulajdonosa, Paksi Gábor ügyvéd a Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesületénél 1. sz. biztosítási feltétellel rendelkezik az ügyvédi tevékenységre vonatkozóan. Felelősségbiztosításunk alapján ennél a biztosítási feltételnél káreseményenként 14 millió forint összeghatárig, évente 22.400.000 forint összeghatárig térít az Egyesület (kárfizetések számának korlátozása nélkül).

Ügyvédi irodánk rendelkezik kiegészítő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói felelősségbiztosítással, mely esetében az Egyesület káreseményenként 25 millió forint összeghatárig, évente 50 millió forint összeghatárig térít.

Honlapon történő tájékoztatás:

Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarában 3492 ügyvédi kamarai nyilvántartási számon bejegyzett Paksi és Kiss Ügyvédi Iroda tartja fenn, az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, amelyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu és www.bpugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.

A Paksi és Kiss Ügyvédi Iroda honlapja kizárólag tájékoztatási célokat szolgál. A honlap az azt látogatók és az ügyvédi iroda között nem hoz létre ügyvédi megbízási jogviszonyt. A honlapon szereplő valamennyi információ, tájékoztatás nem minősül jogi tanácsadásnak.