Paksi Gábor felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
FAKSZ határozat

Tisztelt Ügyfelünk!

Szeretnénk tájékoztatni arról, hogy 2018. május 25-én életbe lépett az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete, mely a természetes személyek adatainak kezeléséről és védelméről szól (a továbbiakban: „Rendelet”, vagy „GDPR”).

A GDPR célja, hogy egységesítse az eltérő tagállami adatvédelmi szabályozásokat Európában, általánosan, minden ipari- és szolgáltatási szektorban.
A Rendelet biztosítja az adatkezeléssel érintettek jogainak magas szintű és hatékony védelmét, valamint az adatkezelők és adatfeldolgozók megfelelő és átlátható működését.

Ezért a Paksi és Kiss Ügyvédi Iroda (1053 Budapest, Károlyi utca 9. Central Palace 5. emelet), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A Paksi és Kiss Ügyvédi Iroda a kölcsönös bizalmon alapuló kapcsolat kialakítására törekszik, és kiemelt figyelmet fordít a hatályos jogszabályoknak való mindenkori megfelelésre, ezért még átláthatóbbá teszi az ügyféladatok kezelését, illetve a Rendeletnek megfelelően átalakította Adatvédelmi Szabályzatát. Fontos, hogy ezek a módosítások ügyfeleinkre semmilyen további kötelezettséget nem terhelnek, őket hátrányosan nem érintik.

Tájékoztatjuk, hogy weboldalunk nem rögzít adatokat a látogatókról, nem kéri le és nem tárulja az oldalra látogatók IP címét, se más adatát, amiből visszavezethető lenne az IP cím. Weboldalunk süti-sávval sem rendelkezik. Az Ön böngészési viselkedését nem követjük nyomom és nem használjuk fel sem marketing, sem egyéb célokra.

A személyes adatok kezeléséről szóló törvény által megkívánt minden információt megtalálnak az Adatvédelmi szabályzatban, amelyet erre a linkre kattintva olvashatnak.

Tisztelettel,
Paksi  és Kiss Ügyvédi Iroda