Az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló 6/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat  10.6. pontja szerint az ügyvéd által ellátott ügy és a képviselt ügyfél az ügyvédi honlapon nem nevezhető meg.

Megbízóinkról csak külön kérésre, és megbízóink előzetes hozzájárulása birtokában áll módunkban felvilágosítással szolgálni.

Referenciák:

 • gyógyszergyárak és nagykereskedők számára nyújtott közbeszerzési jogi tanácsadás, valamint az eljárások során történő jogi képviselet, ideértve az ajánlatok összeállítását és benyújtását, vitarendezésben való képviseletet is;
 • önkormányzati társulás részére ivóvíz beruházás során a közbeszerzési eljárás lefolytatása, FIDIC szerződéses feltételek alapján;
 • nonprofit gazdasági társaság részére szennyvíztisztító telep beruházás során a közbeszerzési eljárás lefolytatása, , a megkötött FIDIC szerződés teljesítése során jogi képviselet és jogi tanácsadás;
 • önkormányzati társulás részére szennyvíz csatornázási beruházás során a közbeszerzési eljárás lefolytatása, a megkötött FIDIC szerződés teljesítése során jogi képviselet és jogi tanácsadás;
 • erőmű részére biomassza beruházás során a közbeszerzési eljárás lefolytatása, a megkötött FIDIC szerződés teljesítése során jogi képviselet és jogi tanácsadás;
 • Hulladékhasznosító cég részére biogáz beruházás során jogi képviselet és jogi tanácsadás;
 • minisztérium részére a kármentesítési beruházás során a közbeszerzési eljárás lefolytatása, jogi szakértői feladatok ellátása;
 • önkormányzati társulás részére hulladékgazdálkodási beruházás során a közbeszerzési eljárás lefolytatása, a megkötött FIDIC szerződés teljesítése során jogi képviselet és jogi tanácsadás;
 • Önkormányzati hulladékgazdálkodási társulás részére hulladékgazdálkodási jogi koncepció elkészítése;
 • központi költségvetési szerv részére árvízvédelmi beruházás során a közbeszerzési eljárás lefolytatása, FIDIC szerződéses feltételek alapján;
 • állami társaság részére hídépítési beruházás során a közbeszerzési eljárás lefolytatása;
 • önkormányzat részére megújuló energia (napelem) beruházás során a közbeszerzési eljárás lefolytatása;
 • agrár informatikai cég számára nyújtott közbeszerzési jogi tanácsadás, valamint az eljárások során történő jogi képviselet, ideértve az ajánlatok összeállítását és benyújtását, vitarendezésben való jogi képviseletet is;
 • amerikai tulajdonban lévő gazdasági társaság képviselete közbeszerzési eljárás során történő vitarendezés során;
 • állami tulajdonú társaság számára általános jogi tanácsadás;
 • piaci cég jogi képviselete szabálytalansági eljárásban.

Munkatársaink az alábbi európai uniós források bevonásával megvalósult projektekben vettek részt sikeresen, jogászként, közbeszerzési tanácsadóként: 

 • ivóvíz bázis védelem és ivóvíz minőség javító projektek
 • szennyvíz-beruházások
 • árvízvédelmi beruházások
 • kármentesítések
 • hulladék rekultiváció
 • hulladékgazdálkodási beruházások
 • hulladékgazdálkodási közszolgáltatások
 • energetikai korszerűsítés, megújuló energiák (napelem, biogáz, biomassza)
 • útépítések, közúti és vasúti hídépítések
 • magasépítések, meglévő épületek átalakítása és felújítása, panelprogram
 • erdőgazdálkodás

Eddig elvégzett munkáinkról és referenciáinkról szívesen tájékoztatjuk Önt egy személyes találkozó alkalmával.