ÜGYVÉDI IRODÁNK AZ ALÁBBI JOGI SZOLGÁLTATÁSOKAT NYÚJTJA ÜGYFELEINEK
 • felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadás
 • közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítása, elsődlegesen környezetvédelmi (szennyvíz, ivóvíz, hulladék, kármentesítés, árvízvédelem) építési beruházások, energetikai (napelem, biomassza, biogáz, energiahatékonysági) projektek, infrastruktúra építési beruházások (útépítések, közúti és vasúti hídépítések), magasépítések  során
 • közbeszerzési eljárások előkészítésében és lebonyolításában jogi képviselet ellátása, jogi tanácsadás, okiratszerkesztés
 • az Európai Unió által finanszírozott pályázatban és a Támogatási Szerződésben rögzített ütemterv szerint a projekt jogi irányítása, a jogi lebonyolítás megszervezése, teljes jogi menedzsment szolgáltatás ellátása, kapcsolattartás a közreműködő szervezetekkel és szerződött vállalkozókkal
 • az európai uniós finanszírozású projekt előkészítése és megvalósítása során a jogi tanácsadó (a pályázati útmutató szerinti jogi szakértő) biztosítása, feladatainak ellátása, a projekttel kapcsolatos ügyvédi szolgáltatások ellátása, részvétel a Projektmenedzsment (PIU) szervezetben a projekt megvalósulásának teljes időszakában jogi tanácsadóként (jogi szakértőként).
 • a projekt teljesítése során jogi tanácsadás és jogi képviselet ellátása, különösen Támogatási Szerződés jogi értelmezése; a projekt megvalósításában résztvevő szereplők szerződésének véleményezése, javaslatok beépítése a szerződésekbe, közreműködés a megkötésre kerülő megbízások és szerződések kialakításában, a meglévő szerződések véleményezésében; jogszabályokkal kapcsolatos tájékoztatás; a projekt megvalósítása során felmerülő egyéb jogi vonatkozású ügyek intézése.
 • a projekt lebonyolítását szolgáló szerződéses rendszer kialakítása, ideértve annak meghatározását, hogy milyen szerződések megkötésére van szükség,
 • szakvállalkozói szerződések nyomon követése, vitás jogi ügyek tisztázása, jogi szempontból történő véleményezése,
 • az építőipari vállalkozási szerződés előkészítése, az építési beruházás építési szerződéseivel kapcsolatos jogi tanácsadás, a FIDIC szerződésekkel kapcsolatos jogi tanácsadás,
 • a FIDIC szerződéses feltételek kidolgozása, a FIDIC szerződéses feltételek kidolgozása során minőségbiztosítás; a FIDIC alapú szerződés(ek) elkészítése, a FIDIC szerződés megkötésében részvétel
 • a FIDIC szerződési rendszer alkalmazása, a FIDIC szerződés alapján megkötött, FIDIC szerződéses feltételeken alapuló építési szerződés(ek) megvalósítása során FIDIC jogi tanácsadás, a FIDIC szerződéses feltételeken alapuló építési szerződések nyomon követése, vitás jogi ügyek tisztázása,
 • FIDIC alapú szerződés(ek) irányítása, szakértése, jogi problémák feloldása, mint az építési szakterület jogi kérdéseivel foglalkozó jogász,
 • FIDIC szerződési feltételek és EU alap keretében elfogadott, egyéb általános szerződési feltételeken alapuló építési szerződés keretében megvalósuló projekt kapcsán végzett jogi tevékenység,
 • jogszabályok figyelése és a változások átvezetése a dokumentációkban
 • a projekttel kapcsolatos jogvitákban, a projektekkel összefüggő vitarendezés során a Megbízó jogi képviselete peres, peren kívüli, más hatósági ügyekben a bíróságok és más hatóságok előtt
 • környezetvédelmi jog témakörben kiemelt terület a zöld közbeszerzés, a zöld- és barnamezős beruházások során jogi tanácsadás, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződések vizsgálata, megkötésében részvétel, közlekedési projektekben zöld szempontok alkalmazása, környezetvédelmi jogi tanácsadás.

Szektorok:

 • zöld közbeszerzés
 • építőipar
 • környezetvédelem
 • energetika
 • közlekedés
 • közszféra
 • közszolgáltatások
 • mezőgazdaság
 • ingatlan
Szakterületek:
 • közbeszerzési jog
 • EU támogatások joga
 • építési jog
 • környezetjog
 • energiajog
 • beruházási jog
 • versenyjog
Nyelvismeret:
 • angol